Ons bedrijf

Ons bedrijf

Ons bedrijf bestaat uit een boerderij, gebouwd in de 30er jaren van de 20e eeuw, een aantal bijgebouwen en buitenboxen.
In de boerderij zijn 9 boxen gevestigd waaronder 2 boxen met een zandbodem, speciaal voor paarden die door een trauma moeilijker in de benen kunnen komen.
In een aantal bijgebouwen zijn in totaal nog 9 boxen gevestigd en 1 noodbox, deze wordt alleen gebruikt in noodgevallen.
Verder staan er 12 buitenboxen op het terrein.

Stal Yn it Span

Op dit moment hebben we een buitenbak met verlichting en een paddock in de luwte van de stallen.
Gezien het aantal probleempaarden en de steeds natter wordende winters zijn we bezig met het aanleggen van een extra paddock.

paddock